VSD:s vårmöte hålls i Vetenskapernas hus 21.3.2023

Nyheter   22.2.2023 10.51   Uppdaterad 23.3.2023 13.38

Vetenskapliga samfundens delegations (VSD) vårmöte för medlemskåren hålls i Vetenskapernas hus i sal 104 (Kyrkogatan 6, Helsingfors) tisdagen den 21 mars 2023 med start kl. 15.

Vid mötet fastställs bland annat årets 2022 bokslut samt behandlas det pågående årets 2023 budget. Dessutom fattas beslut om nya medlemssamfund.

Möteskallelse, fullmaktsblankett och övrigt mötesmaterial skickas till den kontaktperson som medlemssamfundet angett per e-post senast tisdagen 7.3.2023. Det är bra att påbörja valet av mötesrepresentant genast!

Efter mötet ordnas en vårmottagning för inbjudna gäster. På mottagningen utdelas VSD:s vetenskapspris, som utdelas vartannat år. Förhandsanmälan krävs och inbjudningarna skickas till medlemskåren och intressentgrupper per e-post i skiftet februari-mars.