VSD:s styrelses ordförande och arbetsutskott för år 2024 är valda

Nyheter   20.12.2023 13.34   Uppdaterad 20.12.2023 13.52

Professor Petri Karonen och docent Emilia Palonen återvaldes till VSD:s styrelses ordförande och vice ordförande för år 2024.

VSD:s nya styrelse konstituerade sig den 14 december och återvalde Petri Karonen till ordförande och Emilia Palonen som vice ordförande för år 2024. Utöver dem valdes professorerna Outi Fingerroos, Jukka Mähönen och Heta Pyrhönen till medlemmar i arbetsutkottet.

Grattis till alla invalda!

Styrelsens och arbetsutskottets sammansättningar finns på vår webbsida.

Professor Petri Karonen.

VSD:s styrelses ordförande professor Petri Karonen. Fotograferare Petteri Kivimäki.

Docent Emilia Palonen.

VSD:s styrelses vice ordförande docent Emilia Palonen. Fotograferare Lauri Immonen.