Vetenskapernas hus Vetenskapens natt inspirerar till att pröva och göra själv

Nyheter   3.1.2024 15.31   Uppdaterad 9.1.2024 15.39

Vetenskapernas hus Vetenskapens natt är det största enskilda evenemanget under Vetenskapens natt som ordnas 25.1.2024. Vetenskapernas hus, som ligger i Kronohagen, fylls kl. 17.00–22.30 av föreläsningar, diskussionspaneler och workshoppar som vetenskapliga samfund ordnar, för att inte glömma utställningsborden.

I Vetenskapernas hus Vetenskapens natt får du förutom att höra intressanta diskussioner och fynda på bokförsäljningen i aulan, också delta och göra själv. I kvällens rikliga programutbud finns intressanta aktiviteter för vetenskapsvänner i alla åldrar!

I workshopparna kan du bland annat bekanta dig med de nyaste verktygen inom skogsvård eller förflutna århundradens medicinvetenskap, göra ett eget papyrusbokmärke eller pröva på kongresspelet. Vid de vetenskapliga samfundens utställningsbord kan du delta i till exempel en identifieringstävling om trädslag och bekanta dig med forskning om våra kulturarv under vatten med hjälp av 3D-modeller och kol-14-dateringar.

Vetenskapernas hus i kvällsmörker sett från innergården.Bild: Anne Haapanen / TSV.

Pröva på kilskrift eller kopiera ett ordspråk med hieroglyfer

I workshoppen Kirjoitusjärjestelmien synty som Finska Orientsällskapet och Egyptologiska Sällskapet i Finland ordnar kan du bekanta dig med två av världens äldsta skriftsystem: mesopotamisk kilskrift och egyptiska hieroglyfer. Du får skriva på lera såsom forna sumerer och babylonier på sin tid eller göra ett papyrusbokmärke märkt med hieroglyfer!

Inse hur skötsel och användning av skogarna kan planeras

Hur kan de sinsemellan motstridiga målen för skötsel och bruk av skogar sammanjämkas? I Finlands Forstvetenskapliga Samfunds workshop Uudet työkalut monitavoitteisessa metsänhoidossa får du under handledning av experter pröva på nya verktyg som kan användas som stöd för beslutsfattande och diskutera skogsvård med flera mål.

Bekanta dig med stormakternas beslutsfattande i spelform

I Historiallisen yhdistyksen kongressipeli får du pröva på stormakternas beslutsfattande, som ledde till första världskrigets utbrott i augusti 1914. Deltagarna delas in i sex europeiska stormakters regeringar och de ska driva sitt lands intressen genom en rad av kriser, som kan leda till krig.

Dyk ner i hälsans historia

Behandlingsformer från olika århundraden och sätt att upprätthålla hälsobalansen samt den förflutna medicinens helhetsinriktning vaknar till liv i Finlands Medicinhistoriska Sällskaps workhop Tutustu menneiden vuosisatojen lääketieteeseen. Du kan bekanta dig med medicin, sjukdomsuppfattningar, diagnostik och läkemedel från det förflutna med forskare och experter inom området.

Välkommen att testa dina kunskaper eller pröva på något nytt i Vetenskapernas hus Vetenskapens natt! Hela Vetenskapernas hus Vetenskapens natts program finns på finska på evenemangets webbsida. Det är fritt inträde till evenemanget och kvällens workshoppar.