Undantag i VSD:s verksamhet under COVID-19-coronavirusepidemin

Nyheter   2.4.2020 14.27   Uppdaterad 18.5.2020 13.12

I detta meddelande samlas aktuell information om ändringar i VSD:s verksamhet med anledning av COVID-19-coronaviruspandemin. Arbetet för vetenskapen fortsätter på VSD annars normalt, men de fysiska kontakterna minimeras för att förhindra spridningen av viruset.

VSD:s kontor är öppet, men största delen av personalen jobbar på distans

Uppdaterat 1.4.2020.

Vetenskapliga samfundens delegations kontor på Snellmansgatan i Helsingfors är öppet, men största delen av personalen jobbar på distans. Således når posten nödvändigtvis inte de personer som distansjobbar. I brådskande ärenden ber vi er kontakta personalen via telefon eller e-post. Personalens kontaktuppgifter hittas på VSD:s webbsida. Alternativt kan ni ringa till VSD:s telefonväxel som är öppen vardagar kl. 9–11 och 12–15 eller skicka e-post till tsv(at)tsv.fi.

VSD:s kommunikation till VSD:s medlemssamfund under pandemin

Uppdaterat 1.4.2020.

VSD skickar inte brevpost till sina medlemssamfund under pandemin, utan kontaktar alltid vid behov kontaktpersonerna per e-post så att meddelandena säkert når mottagarna. Således skickas också eventuella fakturor och Vetenskapsbokhandelns redovisningsrapporter undantagsvis per e-post i stället för traditionell post.

Ifall samfundets kontaktperson har ändrats eller medlemssamfundet vill uppdatera sin kontaktpersons kontaktuppgifter ska ändringarna meddelas till administrativ assistent Kati Ruuth-Chappuis: per telefon (09) 228 69 225 eller e-post kati.ruuth-chappuis(at)tsv.fi.

VSD:s och delegationernas evenemang har inställts, uppskjutits eller genomförs på distans

Uppdaterat 1.4.2020.

Eftersom alla fysiska kontakter nu ska undvikas har Vetenskapliga samfundens delegations, Delegationens för informationsspridning (TJNK) och Forskningsetiska delegationens (TENK) evenemang ställts in, flyttats till en senare tidpunkt eller så ordnas de med distanskontakter eller på andra sätt. Alla som anmält sig till evenemangen meddelas personligen om ändringarna och dessutom uppdateras aktuella uppgifter på varje evenemangs webbsida. Vid behov kan evenemangets arrangörer kontaktas direkt.

Vetenskapernas hus öppnas 1.6, men antalet personer som vistas i lokalerna begränsas

Uppdaterat 11.5.2020.

Verksamheten i Vetenskapernas hus har avbrutits och huset är stängt fram till 31.5.2020. Huset öppnas från och med 1.6, men då där vistas och lokalbokningar görs ska statsrådets och myndigheternas direktiv och sammankomstbegränsningar följas. För varje sal har definierats ett användarantal enligt ett säkerhetsavstånd på två meter. Mer information finns på Vetenskapernas hus webbsida.

En del medlemssamfund har ett postfack i huset. Post till samfunden som kommer till Vetenskapernas hus förs till kontoret på Snellmansgatan och de berörda samfunden kontaktas för att överenskomma om hur posten levereras under tiden som huset är stängt.

Aktuell information och eventuell fortsättning på stängningstiden uppdateras i detta meddelande samt Vetenskapernas hus webbsida.

Mer information om stängningen av Vetenskapernas hus fås per e-post: tieteidentalo(at)tsv.fi.

Vetenskapsbokhandelns butik öppnas 1.6.2020

Uppdaterat 18.5.2020.

Vetenskapsbokhandelns butik på Snellmansgatan stängdes 6.4.2020 och den håller stängt till slutet av maj. Butiken öppnas 1.6.2020.

Vetenskapsbokhandelns nätbutik betjänar normalt under undantagstiden. Det finns likväl begränsningar i postförsändelser till utlandet. Uppdaterade uppgifter samlas under Aktuellt på Vetenskapsbokhandelns webbsida.

Mer information om Vetenskapsbokhandelns evenemang och kampanjer finns på Vetenskapsbokhandelns webbsida och sociala medier.