Månadens medlemssamfund är Historiska föreningen i Åbo

Nyheter   30.11.2016 8.30   Uppdaterad 29.12.2021 13.23

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Decembers 2016 medlemssamfund är Historiska föreningen i Åbo, som i över 90 år har främjat historieforskning samt förenat historieforskare och historieintresserade.

Föreningen grundades år 1923 för att stöda historieforskningen på Åbo universitet, som hade börjat sin verksamhet bara ett år tidigare. Till första ordförande valdes föreningens grundläggare, Åbo universitets rektor och professor i Finlands historia Artturi Heikki Virkkunen, och till sekreterare Arvi Korhonen.

Historiska föreningen i Åbo var det första vetenskapliga sällskapet vid Åbo universitet. År 1934 hade föreningen 40 medlemmar och idag har antalet sexfaldigats. Alla som är intresserade av historia, både personer och samfund, är välkomna som medlemmar.

Föreningen ordnar bland annat en gång i månaden Historia nyt!–föreläsningsserien i Åbo som är öppen för allmänheten. Kommande Finlands självständighets jubileumsår 2017 ordnas seminariet Åbo 1917–1918. Föreningen publicerar två vetenskapliga serier: Turun Historiallinen Arkisto och Historia mirabilis. Den senare seriens publikationer digitaliseras och publiceras fritt tillgängliga på föreningens hemsidor.

Läs mer om samfundet på finska här.