Månadens medlemssamfund är Historian Ystäväin Liitto

Nyheter   6.11.2019 15.51   Uppdaterad 4.8.2020 9.26

Historian Ystäväin Liitto (Historievännernas Förbund) grundades år 1926 för historielärare, forskare och dem som har historia som hobby. Syftet var enligt reglerna att ”främja den inhemska och allmänna historiens forskning, väcka intresse för historia hos medborgare och sprida historiskt livsåskådningssätt". Vid förbundets konstituerande möte i Ständerhuset i Helsingfors 11.4.1926 valdes J.K. Paasikivi till ordförande och han verkade i uppgiften ända till år 1946 då han blev republikens president. Förbundets uppgift är fortfarande att främja och höja människors intresse för historia.

Förbundet utger Historiallinen Aikakausikirja (HAik) i vilken publiceras artiklar, översikter, recensioner och debattinlägg inom historieforskningens delområden. Den vetenskapliga tidskriften har publicerats från och med år 1903 och utges av Historian Ystäväin Liitto och Finska Historiska Samfundet. Förbundets medlemmar kan läsa tidskriften även i digital version. Tidskriften är akademiskt uppskattad men i redaktionen anses även det viktigt att, utöver forskare, också de med historia som hobby vill läsa den. Tack vare sin högklassighet och tydlighet är publikationen en unik och intressant kanal för den nyaste historieforskningen. Dessutom har förbundet en egen skriftserie, Historian Aitta.

Pärmbild på Historiallinen Aikakausikirja.
Historiallinen Aikakausikirja är en vetenskaplig tidskrift som utges av Finska Historiska Samfundet och Historian Ystäväin Liitto. På bilden Historiallinen Aikakauskirja 3/2019 ‒ Menneisyyden lähteillä.

Förbundet utdelar årligen priset Vuoden Historiateos

Historian Ystäväin Liitto har sedan år 1973 delat ut priset Vuoden Historiateos (Årets Historieverk) åt verk som ökar kännedom och kunskap om historia i Finland. Belönade verk har varit bland annat historieforskningar, fackböcker, utställningskataloger och historieprogram på radio. På Suomalaiset historiapäivät (Finska historiedagarna) i februari 2019 gick priset till Seppo Aaltos verk Kapina tehtailla. Hedersomnämnande fick verket Lappi palaa sodasta (Vastapaino) redigerad av Marja Tuominen och Mervi Löfgren, samt verket Kansanvallan polkuja: demokratian kehityspiirteitä Suomessa ja Ruotsissa 1800-luvun lopulta 2020-luvulle (SKS) redigerad av Henrik Meinander, Petri Karonen och Kjell Östberg.

Förbundet ordnar seminarier och studieresor

Historian Ystäväin Liitto ordnar föredragstillfällen och medverkar i de årligen arrangerade Suomalaiset historiapäivät som är ett evenemang med fokus på aktuella historiefrågor och som ordnas nästa gång i Sibeliushuset i Lahtis 7‒8.2.2020. Teman för dagarna är bland annat J.K. Paasikivi, Fredsfördraget i Tartu, Sverige på 1800-talet samt historiepolitik. Evenemanget är öppet för alla och avgiftsfritt. Historian Ystäväin Liitto har också varit med och ordnat sommarseminarier för historielärare, vilka till en början var ämnade som vidareutbildning för lärarna. Sommarseminarierna blev evenemang ämnade för alla av historia intresserade och ordnades under några årtionden i Lahtis folkhögskola innan de slutade ordnas. Nästa sommar börjar Historian Kesäpäivät som ordnas 12‒13.6.2020 i museicentret Vapriikki i Tammerfors. Från år 1970 har Historian Ystäväin Liitto arrangerat studieresor av vilka den första gjordes till Tallinn. Förbundet ordnar årligen en resa i Finland och med ungefär två års mellanrum en långresa. Resorna har fört till bland annat Porkala, Brygge, Kazakstan, Kirgizistan och Japan.

Gruppfoto från Kazakstan.
I september 2019 gjorde Historievännerna en långresa till Kazakstan och Kirgizistan. Gruppbild på en del av resenärerna i Kazakstan med Roza Otunbajeva (i mitten). Bild: J. Virkkunen.

I Historian Ystäväin Liittos styrelse sitter en ordförande och 9 medlemmar som strävar efter att befrämja förbundets verksamhet. Som styrelsens ordförande verkar för närvarande statsråd Kari Salmi och som sekreterare Julia Burman. I år firas förbundets årsfest på Suomalainen Klubi (Finska klubben) 11.12.2019. Alla som är intresserade av historia, såväl lekmän som fackmän, är välkomna som medlemmar i Historian Ystäväin Liitto. I medlemsavgiften 45 €, studerande 30 €, ingår Historiallinen Aikakauskirja. Medlemmar får också rabatter på många böcker i ämnet i Vetenskapsbokhandeln. Anslut dig som medlem genom att fylla i blanketten på nätsidan eller skicka e-post (toimisto@historianyst.fi). Läs mer om förbundets verksamhet på Historian Ystäväin Liittos Facebooksida.