Månadens medlemssamfund är Akustiska Sällskapet

Nyheter   28.6.2018 14.50   Uppdaterad 1.8.2018 13.48

Akustik definieras som vetenskapen om ljud. Kunskapsområdets betydelse har under de senaste åren accentuerats i och med urbaniseringen, eftersom människor bor allt närmare varandra och även skolor och byråer omvandlas till öppna kontor. I offentligheten cirkulerar också rykten om vindkraftens infraljud och exploderande fladdermöss. Akustik är likväl inte bara buller, utan inbegriper också industrins, ljudåtergivningens och den virtuella verklighetens tillämpningar. Akustiska Sällskapet rf, som fyller 75 år, är en förening för personer som är intresserade av akustik och ljud. Sällskapet har för närvarande 230 medlemmar. Det fungerar som en förbindande länk mellan personer med intresse för akustik, ordnar evenemang beträffande akustik, stöder ämnets forskningsarbete samt utvecklar den finskspråkiga akustikordlistan. Sällskapet deltar också i ämnesområdets internationella verksamhet, speciellt i de nordiska länderna och Europas akustiska samfunds takorganisation.

Akustiska Sällskapet rf ordnar med två års mellanrum Akustikdagarna, som är världens enda finskspråkiga konferens inom akustik. Förra året samlade evenemanget 140 deltagare, och det hölls föredrag om vindkraftbuller, metrons vibrationsisolering, bullerbekämpning i öppna inlärningsomgivningar samt högtalarplanering. Konferenspublikationen innehåller 53 artiklar, av vilka största delen är på finska. Artiklarna kan läsas på sällskapets webbsidor: http://www.akustinenseura.fi. Utöver konferensen ordnar sällskapet tillsammans med Finska sektionen av Audio Engineering Society (AES) årliga lillajular, då något ljudtekniskt betydande och intressant ställe besöks.

Sällskapet strävar efter att med sin verksamhet locka nya experter till området och särskilt studerande genom att ordna Akustikerns arbete –kvällar runt om landet. Vid dessa evenemang berättas om arbetskarriärer och möjligheter som området erbjuder, och de inrymmer ofta en exkursion till en finsk akustikaktörs utrymmen. Sällskapet delar ut stipendier för ämnets lärdomsprov och penningunderstöd för dem som reser till konferenser inom akustik. Sällskapet strävar efter att främja sina medlemmars sysselsättning genom att informera om händelser och lediga arbetsplatser inom området.

Akustikområdet har fortsatt att växa i Finland de senaste åren, vilket har satt press på att utöka sällskapets verksamhet. Sällskapet fungerar med frivilligkrafter, vilket begränsar tillväxtmöjligheterna. Att få de utländska studerandena engagerade i Finlands akustiska gemenskap skulle vara önskvärt, så att områdets arbetsplatser i Finland skulle fås fyllda.