Kom med och göra Vetenskapernas hus Vetenskapens natt 2021!

Nyheter   12.5.2020 9.34   Uppdaterad 1.7.2020 9.40

Vetenskapens natt firas nästa gång 14.1.2021 i Helsingfors Kronohagen och centrum. Vetenskapens egen stadsfestivals största enskilda evenemang är Vetenskapernas hus Vetenskapens natt, för vars program ansvarar i huvudsak de vetenskapliga samfunden. Programförslag till Vetenskapernas hus Vetenskapens natt 2021 tas emot ända fram till 9.9.2020 via en programförslagsblankett (på finska, länken öppnas i ett nytt fönster).

Till Vetenskapernas hus Vetenskapens natts program välkomnas såväl föreläsningar och diskussioner som workshoppar och utställningspunkter. Också andra programformat kan fritt föreslås. Programhelheten önskas vara så mångvetenskaplig och mångsidig som möjligt.

När programförslag utarbetas lönar det sig att beakta att Vetenskapernas hus Vetenskapens natts föreläsningar borde vara högst 30 minuter långa, medan diskussioner och workshoppar kan vara längre. Utställningsborden, där olika aktörer presenterar sin egen verksamhet och sitt vetenskapsområde, är öppna för publiken kl. 17.00-21.00.

Några personer vid ett utställningsbord.
Bild: Aino-Sofia Orjasniemi.

Vetenskapens natts popularitet har ökat enormt de senaste åren bland såväl besökarna som evenemangsarrangörerna. År för år fås mera programförslag till Vetenskapernas hus Vetenskapens natt och en del måste lämnas utanför programmet. Om programvalen till Vetenskapernas hus Vetenskapens natt 2021 meddelas vecka 38 till alla som skickat programförslag. Samtidigt skickas ett programutkast med tidtabell åt dem som valts till Vetenskapernas hus Vetenskapens natts program.

Efter programvalen har de programarrangörer som valts till programmet tid fram till 29.10.2020 att finslipa sin programinformation, emedan de programarrangörer som i programvalsprocessen avslagits kan fundera på ifall de vill ordna ett självständigt evenemang på Vetenskapens natt. Utöver sitt evenemangs program ansvarar Vetenskapens natts självständiga programarrangörer också för alla arrangemang kring evenemanget, såsom utrymmen och tidtabeller. Deadline för självständiga evenemangsarrangörers programinformation är densamma som för Vetenskapernas hus Vetenskapens natts programarrangörer, alltså 29.10.2020.