Journal.fi gör vetenskapliga tidskrifter tillgängliga

Nyheter   1.2.2017 15.52

Journal.fi -portalen är en av Vetenskapliga samfundens delegation erbjuden tjänst, i vilken inhemska vetenskapliga sällskap kan redigera och publicera sina tidskrifter. Journal.fi ger allmänheten tillgång till det rika innehållet i inhemska vetenskapstidskrifter då största delen av tidskrifterna i tjänsten är omedelbart öppna, d.v.s. kan genast när de utkommit laddas ned och läsas. En del blir fritt tillgängliga med fördröjning.

Journal.fi -portalens tidskrifter representerar olika vetenskapsområden från historia till entomologi, socialpolitisk forskning till krigsvetenskap. På tjänstens framsida syns nyaste nummer och de mest nedladdade artiklarna så läsaren får snabbt en uppfattning om vad som publiceras och vad som diskuteras inom vetenskapen. Via tidskriftslistan kommer man till var tidskrifts egen sida. För närvarande är ca 30 regelbundet utkommande öppna vetenskapliga tidskrifter med.

Journal.fi -portalens utgångspunkt har varit Vetenskapliga samfundens delegations år 2008 uppförda tjänst som grundar sig på publikationsplattformen Open Journal Systems, vilken nu har gjorts mångsidigare och utvecklats. Utvecklingsarbetet är en del av Kotimaiset lehdet avoimiksi ja vaikuttamaan -projektet, som kopplar till undervisnings- och kulturministeriets Avoin tiede ja tutkimus -program. Målet är att öka vetenskapens öppenhet och genomslagskraft.

Mer information:

Antti-Jussi Nygård
planerare
Vetenskapliga samfundens delegation
antti-jussi.nygard@tsv.fi
tel. 044 747 2224

Johanna Lilja
publikationschef
Vetenskapliga samfundens delegation
johanna.lilja@tsv.fi
tel. 044 730 5737