Föreslå prismottagare

Nyheter   16.1.2019 13.56   Uppdaterad 4.8.2020 12.46

VSD:s Kordelins vetenskapspris utdelas årligen ur Alfred Kordelins stiftelses Vetenskapliga samfundens delegations 100-årsfond. Priset är avsett för ett vetenskapligt samfund eller en samfundsaktiv, som har påvisat särskild förtjänstfullhet i ordnande av vetenskapsevenemang, främjande av öppen publicering, vetenskapskommunikation eller synliggörande av de vetenskapliga samfundens verksamhet.

Priset delades ut för första gången på våren 2018 och beviljades Sällskapet för europeisk filosofi. Nästa gång utdelas priset eller prisen på festen som hålls efter höstmötet 23.9.2019. Vid samma tillfälle firas också VSD:s 120-åriga färd som förespråkare för vetenskapen och de vetenskapliga samfunden. Förslag kan göras via e-blankett.

Förslagen ska vara inne senast 31.3.2019 kl. 24.00.

Mer information: Kati Ruuth-Chappuis, administrativ assistent, tfn (09) 228 69 225, kati.ruuth-chappuis@tsv.fi.