Ansökan om understöd för internationella vetenskapliga och idrottsvetenskapliga konferenser har börjat 1.10.2023

Nyheter   5.10.2023 10.54   Uppdaterad 5.10.2023 11.01

VSD förmedlar statsunderstödet som fås från undervisnings- och kulturministeriet för ordnandet av internationella konferenser och nationella seminarier. Ansökningstiden är 1–31.10.2023, och besluten görs i februari 2024.

Stöd kan beviljas för tre år. Prioriterade är de internationella vetenskapliga organisationernas återkommande konferenser som finländarna i sin tur ordnar i Finland. Understöd beviljas endast för evenemang som ordnas i Finland. Understöd kan på vissa villkor beviljas för utländska huvudtalares resekostnader samt utrymmeshyra, kommunikation och sekretariatskostnader.

Du kan läsa mer om understöden och bekanta dig med ansökningsanvisningarna på VSD:s webbsida. Understöden kan sökas elektroniskt via ansökningsblanketten på VSD:s webbsida. Gå till ansökningsblanketten för konferensunderstöd eller ansökningsblanketten för idrottssektorns understöd.

Nästa ansökningstid är 1-29.2.2024.