Ansökan om understöd för internationella vetenskapliga och idrottsvetenskapliga konferenser börjar 1.2.2023

Nyheter   3.2.2023 10.55   Uppdaterad 6.3.2023 9.20

VSD förmedlar statsunderstödet som fås från undervisnings- och kulturministeriet för ordnandet av internationella konferenser och nationella seminarier. Ansökningstiden är 1–28.2.2023 och besluten görs i maj 2023.

Stödet kan beviljas för tre år. Prioriterade är de internationella vetenskapliga organisationernas återkommande konferenser som finländarna i sin egen tur ordnar i Finland. Understöd beviljas endast för evenemang som ordnas i Finland. Understöd kan på vissa villkor beviljas för utländska huvudtalares resekostnader samt utrymmeshyra, kommunikation och sekretariatskostnader. Stödet är bundet till Veikkaus spelverksamhets avkastning.

Du kan läsa mer on understöden och bekanta dig med ansökningsanvisningarna på VSD:s webbsidor. Understöden kan sökas elektroniskt via ansökningsblanketten på VSD:s webbsida. Gå till ansökningsblanketten för konferensunderstöd eller ansökningsblanketten för idrottssektorns understöd.

Nästa ansökningstid är 1-31.10.2023.