Årets vetenskapsbok -kandidater 2016

Nyheter   16.11.2016 14.42   Uppdaterad 12.1.2017 15.24

Syftet med Årets vetenskapsbok -priset är att lyfta fram förtjänstfull forskningslitteratur. Till prisjuryn år 2016 hör docent Ulla-Maija Peltonen (humanistiska vetenskaper), professor Jukka Rantala (samhällsvetenskaper) och professor Erik Bonsdorff (naturvetenskaper). Som sekreterare för juryn fungerar Vetenskapliga samfundens delegations publikationschef Johanna Lilja. Förbundet för vetenskapspublicering i Finland bekostar priset.

Juryn har bekantat sig med böcker som utkommit innan början av november 2016 på basis av förslag från förläggarnas kataloger samt vetenskapsjournalister och forskare. Ungefär 60 titlar togs upp till bedömning. Juryn kom överens om att Årets vetenskapsbok kan även var en syntes eller ett sammandrag av tidigare skilt publicerade artiklar.

Eftersom Årets vetenskapsbok –priset är det enda allmänna vetenskapsbokpriset i Finland, bestämde juryn att fästa uppmärksamhet vid just för vetenskapsboken typiska drag, såsom kollegial granskning, relevanta källreferenser, fungerande begränsning samt framförandet av behandlade frågor, använda metoder och bakomliggande tankar. I den slutliga kandidatlistans verk var också ämnets relevans en urvalsgrund – det hur verket skapar ny eller fördjupande kunskap och väcker diskussion. Med priset vill forskare uppmuntras att publicera högklassiga vetenskapliga verk.

Utifrån dessa grunder valdes tio verk till Årets vetenskapsbok -kandidater:

Tiina Arppe: Uskonto ja väkivalta. Durkheimin perilliset. Tutkijaliitto

Outi Fingerroos & Anna-Maria Tapaninen & Marja Tiilikainen (toim.): Perheenyhdistäminen: Kuka saa perheen Suomeen, kuka ei ja miksi. Vastapaino

Ilkka Hanski: Tutkimusmatkoja saarille: Luonnon monimuotoisuutta kartoittamassa. Gaudeamus

Akseli Hemminki: Kuoleman laakso: Voiko syöpää hoitaa kokeellisilla menetelmillä? Nomerta

Marjaliisa Hentilä & Seppo Hentilä: Saksalainen Suomi 1918. Siltala

Jukka Kortti: Mediahistoria. Viestinnän merkityksiä ja muodonmuutoksia puheesta bitteihin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Marjo Laitala & Vesa Puuronen: Yhteiskunnan tahra: Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset. Vastapaino

Tarja-Liisa Luukkanen: Mitä maalaiskansa luki? Kirjasto, kirjat ja kirjoja lukeva yhteisö Karstulassa 1861–1918. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Juho Saari (toim.): Yksinäisten Suomi. Gaudeamus

Matti Vuento: Virukset: Näkymättömät viholliset. Gaudeamus

 

Priset delas ut på Vetenskapsdagarna 11.1.2017 kl. 13.15 i Helsingfors universitets sal 5. Välkommen!

Mer information: Johanna Lilja, 09 228 69 229, e-post: johanna.lilja@tsv.fi

https://www.tsv.fi/fi/toiminta/palkinnot-ja-apurahat/vuoden-tiedekirja

http://www.tieteenpaivat.fi/