Årets vetenskapsbok 2018 -prisets finalböcker valda

Nyheter   11.12.2018 11.39   Uppdaterad 4.8.2020 13.13

Priset Årets vetenskapsbok beviljas en förtjänstfull vetenskapsbok. Med priset vill forskare uppmuntras att publicera högklassiga vetenskapliga verk på finska eller svenska.

I prisjuryn år 2018 sitter hjärnforskare Minna Huotilainen, forskare i samhällspolitik Ullamaija Seppälä och historiker Kari Teräs. Som sekreterare för juryn fungerar Vetenskapliga samfundens delegations publikationschef Sami Syrjämäki. Priset beviljas av Vetenskapliga samfundens delegation och Förbundet för vetenskapspublicering i Finland, som bekostar priset.

Juryn har bekantat sig med böcker som utkommit år 2018 utgående från förläggarnas kataloger och inskickade förslag. Juryn har läst omkring femtio vetenskapsböcker från små och stora förlag, bland vilka tio verk har valts till final. I de utvalda böckerna kombineras ett strikt forskningsgrepp med en noggrann och intressant utformning. Verken skapar också mångsidigt ny kunskap om sina ämnen.

De tio till finalen valda verken

Tuomas Aivelo, Loputtomat loiset (LIKE)
Pertti Haapala (toim.), Suomen rakennehistoria (Vastapaino)
Seppo Hentilä, Pitkät varjot. Muistamisen historia ja politiikka (Siltala)
Jarno Hietalahti, Huumorin ja naurun filosofia (Gaudeamus)
Jukka Häkkinen, Outojen kokemusten psykologia (Docendo)
Teemu Keskisarja, Saapasnahka-torni. Aleksis Kiven elämä ja kuolema (Siltala)
André Swanström, Hakaristin ritarit. Suomalaiset SS-miehet, politiikka, uskonto ja sotarikokset (Atena)
Kirsi Vainio-Korhonen, Musta-Maija ja Kirppu-Kaisa. Seksityöläiset 1800-luvun alun Suomessa (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura)
Aku Visala, Vapaan tahdon filosofia (Gaudeamus)
Veli-Matti Värri, Kasvatus ekokriisin aikakaudella (Vastapaino)

Priset delas ut på Vetenskapsdagarna onsdagen 9.1.2019 kl. 13:15 (sal 5, Helsingfors universitets huvudbyggnad 3. vån.).

Tilläggsinformation: Sami Syrjämäki, tfn 09 - 228 692 29, e-post: sami.syrjamaki@tsv.fi.