Frihetens teman intresserade Vetenskapsdagarnas besökare!

Meddelanden   2.2.2017 15.23   Uppdaterad 28.2.2017 14.25

Huvudtemat för årets Vetenskapsdagar var ”Frihetens gränser”. Temat närmades från många vinklar: Har människan fri vilja? Hur har frihetsbegreppet förändrats från 1700-talets frihetstid? Hurdana gränser ställer våra gener? Som ett annat stort tema i programmet syntes Finlands självständighets 100-åriga historia.

Under fem dagar och en natt (11–15.1.2017) besökte närapå 15 000 personer Vetenskapsdagarna. Evenemangets live videosändningar på webben sågs på över 8 000 gånger. Vetenskapsdagarna diskuterades livligt också på Twitter och Facebook. Programmets stomme bestod av föreläsningar och paneldiskussioner som ordnades i Helsingfors universitets huvudbyggnad. Huvudbyggnadens program samlade sammanlagt nästan 10 000 intresserade åhörare. Tvådagars evenemanget Tiedettä kaupungissa nådde 1 400 besökare medan över 3 000 personer bekantade sig med Vetenskapsnattens program som ordnades i Kronohagen. De ungas dag samlade mer än 450 skolelever i högstadie- och gymnasieålder till Helsingfors universitets Språkcentrum. Allt som allt hade Vetenskapsdagarna över 300 uppträdare.

Vetenskapsdagarnas bok ”Kaikki vapaudesta” (Gaudeamus) publicerades under dagarna. Dessutom utkom ”Tiedeaforismikirja – uusia ajatelmia tieteestä” (Into) under Vetenskapsdagarna.

Vetenskapsdagarnas 2017 fem populäraste sessioner var:

1. Suomalaisuuden alkuperä

2. Ihmisen muokkaus: lääketieteellisen vapauden rajat

3. Mitä voidaan ennustaa?

4. Päivän paini: Pelastaako sote suomalaisen hyvinvointivaltion?

5. Päivän paini: Voiko Venäjä muuttua läntiseksi demokratiaksi?

Nästa gång ordnas Vetenskapsdagarna i Helsingfors i januari 2019. Dessförinnan firas Vetenskapsdagar i Tammerfors (20–21.1.2017), Rovaniemi (8–9.9.2017), Jyväskylä (28–29.9.2017), Åbo (29–30.9.2017), Uleåborg (29–30.9.2017), Joensuu (29.9.2017), Nyslott (29.9.2017) och Kuopio (30.9.2017).

Vetenskapsdagarna ordnas av Vetenskapliga samfundens delegation, Suomen Kulttuurirahasto, Finska Vetenskapsakademin, Finska Vetenskaps-Societeten, Akademin för Tekniska Vetenskaper rf och Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland. Dagarna stöddes av bl.a. Helsingfors universitet, Konestiftelsen, Forskningsinformation rf och tidningen Tiede.

Vetenskapsdagarnas inspelningar finns på YouTube-kanalen Tiedetv:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKojCNmpmCpT94aEPESTIDdB1RU6jdzUQ


Bild: Jari Loisa, Vetenskapsdagarna 2017