VSDs 100 årsfond

Vetenskapliga samfundens delegations hundraårsfond är Alfred Kordelins allmänna framstegs--och bildningsfonds särfond, som är grundad år 1999.

Syftet med Vetenskapliga samfundens delegations 100-årsfond är enligt reglerna att stödja:

  • bekantgörande av betydelsen av den finländska vetenskapens resultat i hemlandet och internationellt
  • bekantgörande av utländsk vetenskap och dess resultat i Finland samt
  • ordande av olika vetenskapstillställningar i Finland

Stipendier ur fonden delas ut vartannat år. Ansökningstiden är i januari i samband med ansökningstiden för Kordelins fonders särfonder.

Fonden är Alfred Kordelins stiftelsens särfond. Ansökan om stipendium görs via Kordelins stiftelses särfonders elektroniska ansökningsblankett (www.kordelin.fi). Närmare anvisningar om ansökningsförfarandet under ansökningstiden finns på Kordelins stiftelses sidor under ”Erillisrahastot” (på finska). Stipendierna delas ut i samband med delegationens vårmöte i slutet av mars.

Ansökningstiden är i januari i samband med Kordelins fondens särfonders ansökning. Ansökan görs med Kordelins stiftelses särfonders ansökningsblankett (www.kordelin.fi).

Beviljade stipendier 2015

Beviljade stipendier 2013                       

Tilläggsinformation: Kirsi Siitonen, tel. (09) 228 69 269, e-post kirsi.siitonen(at)tsv.fi

Uppdaterad 1.7.2015 13.01