Details

Suomen Automaatioseura

Finnish Society of Automation
Finlands Automationssällskap
Year of foundation
1953
Home page
http://www.automaatioseura.fi
Number of individual members
1450
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
International Federation of Automatic Control (IFAC), International Measurement Confederation (IMEKO), European Machine Vision Association (EMVA), Scandinavian Simulation Society (SIMS)
International co-operation
Yhteistyötä alan kansainvälisten järjestöjen kanssa ja kansainvälisten kongressien järjestämistä Suomessa. Seuran jäsenet ovat toimineet IFACin, IMEKOn ja SIMSin luottamustehtävissä.
Further essential information
Seura järjestää joka toinen vuosi Automaatiopäivät (vuonna 2019: 15.-16.5. Oulussa) sekä kotimaisia ja ulkomaisia teemapäiviä ja kongresseja. Seuran julkaisusarjassa on ilmestynyt 35 julkaisua.
Journals and serials
Automaatioväylä-lehti
Machine Vision News
Suomen Automaatioseuran julkaisusarja