Journal or serial details

Automaatioväylä-lehti

Publisher(s)
Suomen Automaatioseura& Suomen Mittaus- ja Säätöteknillinen Yhdistys
Initial year
1980
ISSN
0784-6428
Home page
http://www.automaatiovayla.fi
Postal address
Yoso Oy, Sinimäentie 10 B, 02630 Espoo
Editor
Marko Haikonen
Contents
Automaatioväylä toimii automaatioalan ammattilehtenä, jota luetaan ja säilytetään. Seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvän lehden teemoissa käsitellään uusia menetelmiä, niiden sovelluksia ja kehitystrendejä. Kirjoittajina ovat alan tutkimusta, koulutusta, yrityksiä ja käyttäjiä edustavat asiantuntijat. Muilla vakiopalstoilla käsitellään automaatioalan uutisia ja tapahtumia, uutuustuotteita, niiden soveltamista sekä järjestö- ja henkilöuutisia.
Language of text
fin
Numbers per annum
6
Subscription
www.automaatiovayla.fi
Subscription fee
90
Subscription fee for members
jäsenetu
Alternative subscription fee
irtonumero 14,30
Further essential information
Lehteä kustantaa Automaatioväylä Oy, jonka omistavat Suomen Automaatioseura ry ja Suomen Mittaus- ja Säätötekninen Yhdistys ry