Details

Sosiaalilääketieteen yhdistys

Society of Social Medicine in Finland
Socialmedicinska föreningen
Year of foundation
1968
Home page
http://www.socialmedicine.fi
Number of individual members
473
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
Nordiska Socialmedicinska Förbundet, European Public Health Association, World Federation of Public Health Associations
International co-operation
Yhdistys julkaisee yhdessä pohjoismaisten yhdistysten kanssa Scandinavian Journal of Public Health -lehteä. Joka toinen vuosi järjestetään yhteispohjoismainen sosiaalilääketieteen kongressi.
Further essential information
Yhdistys toimii sosiaalilääketieteen ja kansanterveystieteen tutkimuksen alalla tutkijoiden ja samalla myös tutkimuslaitosten yhdyssiteenä. Toiminnan tarkoitus on erilaisin tilaisuuksin, aloittein ja lausunnoin edistää sosiaalilääketieteen ja sen lähialoinen tutkimusta ja koulutusta.
Journals and serials
Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti