Journal or serial details

Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti

Publisher(s)
Sosiaalilääketieteen yhdistys
Initial year
1963
ISSN
0355-5097
Home page
http://ojs.tsv.fi/index.php/SA/index
Postal address
Toimitussihteeri Krister Björklund, Itäinen Rantakatu 48‒50 D 91, 20810 Turku
Editor
Marika Salminen
Contents
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti on monitieteinen, vertaisarviointia käyttävä kotimainen foorumi yhteiskunnallisesti virittyneelle terveystutkimukselle. Se julkaisee empiirisiä, teoreettisia ja metodisia alkuperäisartikkeleita, tieteellisiä katsauksia ja tutkijapuheenvuoroja sekä muita kirjoituksia suomen ja ruotsin kielellä. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Language of text
fin
Numbers per annum
4
Subscription
toimitussihteeri@socialmedicine.fi
Subscription fee
50
Subscription fee for members
45
Subscription fee for foreign countries
50 euroa
Alternative subscription fee
opiskelijat 20 €, irtonumero 13 €
Further essential information
Verkkoversio on avoimesti luettavissa vuoden kuluttua painetun lehden ilmestymisestä.