Details

Nordenskiöld-samfundet i Finland

Nordenskiöld Society in Finland
Year of foundation
1939
Home page
http://www.helsinki.fi/jarj/nskiold
Number of individual members
930
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Further essential information
Nordenskiöld-samfundet ordnar möten med föredrag och diskussioner 2-4 gånger per termin. Årligen arrangeras en 1-3 dagars exkursion, som ofta ägnats åt mål i Östersjöområdet.
Journals and serials
Nordenskiöld-samfundets tidskrift