Details

Nordenskiöld-samfundet i Finland

Nordenskiöld Society in Finland
Year of foundation
1939
Postal address
c/o Thomas Westerbom, Kurängsvägen 15 B, 02700 Esbo
Home page
http://www.helsinki.fi/jarj/nskiold
Contact person
Sekreterare Thomas Westerbom, puh./tel. 045 147 0727, e-mail sekreterare[at]nordenskioldsamfundet.fi
Chairman
FD Lena Huldén
Vice-chairman (-men)
Martin Lodenius
Executive secretary or director
Thomas Westerbom
Number of individual members
930
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Further essential information
Nordenskiöld-samfundet ordnar möten med föredrag och diskussioner 2-4 gånger per termin. Årligen arrangeras en 1-3 dagars exkursion, som ofta ägnats åt mål i Östersjöområdet.
Journals and serials
Nordenskiöld-samfundets tidskrift