Journal or serial details

Nordenskiöld-samfundets tidskrift

Publisher(s)
Nordenskiöld-samfundet i Finland
Initial year
1941
ISSN
0356-0910
Postal address
Tornfalksvägen 2, 02620 Esbo
Editor
Thomas Westerbom
Contents
Tidskriften publicerar vetenskapliga artiklar för en bred publik intresserad av geografi, etnografi, arkeologi jämte närstående naturvetenskapliga och kulturhistoriska forskningsgrenar.
Language of text
sve
Numbers per annum
1
Subscription
www.helsinki.fi/jarj/nskiold/feedback
Subscription fee
20
Subscription fee for members
12
Electronic version
www.helsinki.fi/jarj/nskiold/artikel