Details

Suomen Kansainvälisoikeudellinen Seura

Finnish Society of International Law
Year of foundation
1983
Home page
http://www.iusgentium.fi
Number of individual members
212
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Further essential information
Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on edistää kansainvälisen oikeuden ja sen lähitiedeiden tutkimusta, opetusta ja opiskelua sekä tukea kansainvälisiä kysymyksiä koskevan tietoisuuden ja kansalaisaktiivisuuden leviämistä. Yhdistys harrastaa julkaisutoimintaa sekä järjestää seminaareja ja keskustelutilaisuuksia.
Journals and serials
Acta Societatis Fennicae Iuris Gentium B
Acta Societatis Fennicae Iuris Gentium C
The Finnish Yearbook of International Law