Journal or serial details

Acta Societatis Fennicae Iuris Gentium B

Publisher(s)
Suomen Kansainvälisoikeudellinen Seura
Initial year
1988
Editor
www.helsinki.fi/jarj/iusgentium/julkaisut.html
Numbers per annum
ilmestyy epäsäännöllisesti