Details

Tutkijaliitto ry

Finnish Association of Researchers
Forskarförbundet i Finland ry
Year of foundation
1976
Home page
http://www.tutkijaliitto.fi
Number of individual members
156
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
International co-operation
Tutkijaliitto julkaisee säännöllisesti suomennoksia ulkomaisten tutkijoiden merkittävistä teksteistä sekä seuran sarjoissa että Tiede & edistys -lehdessä. Seuran järjestämissä seminaareissa vierailee myös ulkomaisia tutkijoita.
Further essential information
Tutkijaliiton tarkoituksena on edistää ja kehittää tieteellistä ja kriittistä tutkimustyötä. Liitto toteuttaa tarkoitustaan pääasiassa julkaisutoiminnalla ja järjestämällä seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. Julkaisujen ja tilaisuuksien aiheet sijoittuvat lähinnä yhteiskuntatieteiden ja filosofian alaan. Esillä ovat myös humanistiset tieteet sekä ympäristötiede.
Journals and serials
Episteme
Paradeigma
Tiede & edistys