Journal or serial details

Paradeigma

Publisher(s)
Tutkijaliitto
Contents
Sarjassa julkaistaan sekä klassisia, maassamme toistaiseksi kääntämättä jääneitä tekstejä että keskusteluja liikkeelle sysänneitä uudempia tutkimuksia. Paradeigma-nimen kaksi merkitystä kertovat kirjasarjan ominaislaadusta. Yhtäältä kyseiset tekstit ovat keskustelulle mallia ja uutta suuntaa antaneita avauksia. Toisaalta ne ovat myös esimerkkejä eurooppalaisen ajattelun vuosituhantisesta perinteestä ja jatkuvasta elävyydestä.