Yhteystiedot

Address: Snellmaninkatu 13, FI-00170 Helsinki, Finland
Tel.int. +358-9-228 691
Email: exchange.centre@tsv.fi

Georg Strien +358 9 228 69 238, georg.strien(at)tsv.fi (Johtava kirjastonhoitaja / Ledande bibliotekarie / Head librarian)
Vaihdot: Saksan- ja ranskankieliset maat, Keski-Eurooppa, Balkan, Venäjä ja muu entisen NL:n alueet sekä sopimusasiat    
Byten: Tysk- och franskspråkiga länder, Centraleuropa, Balkan, Ryssland och det övriga forna SU samt kontrakt
Exchanges: German and French speaking countries, Central and South Eastern Europe, Russia and other countries of the former Soviet Union

Hannele Pakarinen +358 9 228 69 240, hannele.pakarinen(at)tsv.fi (Informaatikko / Informatiker / Information specialist)
Vaihdot: Englannin- ja espanjankieliset maat Euroopassa, Aasia, Afrikka, Baltia, Belgia, Hollanti, Italia, Portugali, Amerikka, Australia
Byten: Engelsk- och spanskspråkiga länder i Amerika och Europa, Afrika, Asien, Baltikum, Belgien, Holland, Portugal, Italien, Australien
Exchanges: English and Spanish speaking countries in Europe and America, Africa, Asia, Baltic countries, Belgium, Holland, Portugal, Italy, Australia

Lena Lönngren +358 9 228 69 239, lena.lonngren(at)tsv.fi (Julkaisuassistentti / Publikationsassistent / Publications assistant
Vaihdot: Pohjoismaat
Byten: Norden
Exchanges: Nordic countries

Päivitetty 17.10.2019 15.40