Samfundets uppgifter

Fysikaalisen farmasian yhdistys

Finnish Society of Physical Pharmacy
Instiftelsesår
1988
Hemsida
http://www.fysikaalinenfarmasia.fi
Medlemsantal
120
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Betydande samlingar i samfundets ägo
Yhdistys julkaisee PolymorFi-lehteä ja pitää hallussaan arkistoa julkaistuista numeroista.
Internationellt samarbete
Yhdistys järjestää vuosittain symposiumin, johon osallistuu suomalaisia sekä kansainvälisiä tutkijoita. Symposium tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua muiden alalla toimivien tahojen kanssa.
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistyksen tärkein toimintamuoto on vuosittaisen fysikaalisen farmasian symposiumin järjestäminen. Symposium on 1-2 -päiväinen tapahtuma, jossa on vuosittain vaihtuva teema liittyen fysikaaliseen farmasiaan tai sen lähialoihin.
Tidskrifter och serier