Samfundets uppgifter

Suomen Eksegeettinen Seura

Finnish Exegetical Society
Finnische Exegetische Gesellschaft
Instiftelsesår
1938
Postadress
Suomen Eksegeettinen Seura, PL 4 (Vuorikatu 3), 00014 Helsingin yliopisto
Hemsida
https://blogs.helsinki.fi/eksegeettinen-seura/
Kontaktperson
Sihteeri Antti Vanhoja , puh./tel. 040 738 8531, e-mail antti.vanhoja[at]helsinki.fi
Ordförande
Prof. Jutta Jokiranta
Viceordförande
Prof. Petri Luomanen
Sekreterare eller verksamhetsledare
TM. Antti Vanhoja
Medlemsantal
180
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Övriga väsentliga uppgifter
Seuran tarkoituksena on suomalaisen eksegeettisen tutkimuksen edistäminen. Vuosittain järjestetään eksegeettinen päivä, jossa käsitellään alan ajankohtaisia teemoja. Esitelmöitsijöinä on suomalaisten tutkijoiden lisäksi myös alan kansainvälisiä huippuja.
Tidskrifter och serier
Suomen Eksegeettisen Seuran Julkaisuja