Samfundets uppgifter

Ekonomiska Samfundet i Finland r.f.

Economic Society of Finland
Instiftelsesår
1894
Postadress
Hanken Svenska handelshögskolan, PB 479, 00101 Helsingfors
Hemsida
http://www.ekonomiskasamfundet.fi
Kontaktperson
Sekreterare Majken Stenberg, puh./tel. 044 366 0221, e-mail majken. stenberg[at]ekonomiskasamfundet.fi
Ordförande
Björn Sundell
Viceordförande
Heidi Schauman
Sekreterare eller verksamhetsledare
Majken Stenberg
Medlemsantal
462
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
International Economic Association (IEA)
Tidskrifter och serier
Ekonomiska Samfundets Tidskrift