Samfundets uppgifter

Suomen Antropologinen Seura

Finnish Anthropological Society
Antropologiska Sällskapet i Finland
Instiftelsesår
1975
Hemsida
http://www.antropologinenseura.fi/
Kontaktperson
Sihteeri Eemi Nordström, e-mail eemi.nordstrom[at]helsinki.fi
Ordförande
YTT Mari Korpela
Viceordförande
VTT Katja Uusihakala
Sekreterare eller verksamhetsledare
Eemi Nordström
Medlemsantal
337
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
International Union of Antropological and Ethnological Sciences (IUAES), The World Council of Anthropological Associations
Internationellt samarbete
Seuralla on edustajia IUAES:n eri delegaatioissa. Seura järjestää ulkomaisten tiedemiesten vierailuja ja jäsenet osallistuvat ulkomaisiin kongresseihin.
Övriga väsentliga uppgifter
Antropologinen Seura järjestää tavallisesti noin kolme jäsenkokousta lukukaudessa. Vuorovuosina järjestetään Westermarck-seuran kanssa Westermarck-muistoluento. Seura osallistuu myös erilaisten seminaarien ja jatkokoulutustilaisuuksien järjestämiseen.
Tidskrifter och serier
Suomen Antropologi
Suomen Antropologisen Seuran monisteita
Transactions of the Finnish Anthropological Society (TAFAS)