Samfundets uppgifter

Suomen Aktuaariyhdistys ry

Actuarial Society of Finland
Finlands Aktuarieförening
Instiftelsesår
1922
Hemsida
http://www.actuary.fi
Kontaktperson
Sihteeri Sari Martikainen, e-mail secretary[at]actuary.fi
Ordförande
Harri Kuosmanen
Viceordförande
Ritva Tarkiainen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Sari Martikainen
Medlemsantal
353
Medlemmar antages
Suosituksesta / på rekommendation / by recommendation
Medlemskap i internationella organisationer
International Actuarial Association (IAA)
Tidskrifter och serier
Scandinavian Actuarial Journal