Samfundets uppgifter

Suomen Aivotutkimusseura

Brain Research Society of Finland
Föreningen för hjärnforskning i Finland
Instiftelsesår
1973
Postadress
c/o Katja Kanninen, A.I. Virtanen Instituutti, Itä-Suomen yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio
Hemsida
http://www.brsf.org
Kontaktperson
Sihteeri Katja Kanninen, puh./tel. 046 921 0065, e-mail katja.kanninen[at]uef.fi
Ordförande
Pirta Hotulainen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Katja Kanninen
Medlemsantal
280
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
Federation of European Neuroscience Societies (FENS), International Brain Research Organization (IBRO)
Internationellt samarbete
Osallistuu Nordic Neuroscience -kokousten järjestämiseen ja FENS ja IBRO -järjestöjen toimintaan.
Tidskrifter och serier