Samfundets uppgifter

Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys

Finnish Association for Legal and Social Science
Rätts- och samhällsvetenskapliga föreningen
Instiftelsesår
1970
Postadress
c/o Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, PL 24, 00014 Helsingin yliopisto
Hemsida
http://www.oyy-ry.fi
Kontaktperson
Sihteeri Anna Hurmerinta-Haanpää, puh./tel. 040 773 3322, e-mail sihteeri[at]oyy-ry.fi
Ordförande
Elsa Saarikkomäki
Viceordförande
Maija Helminen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Anna Hurmerinta-Haanpää
Medlemsantal
242
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistys pyrkii edistämään oikeusnormien ja yhteiskunnallisten ilmiöiden keskinäisen vuorovaikutussuhteen (oikeussosiologian) tutkimusta ja sen tulosten hyväksikäyttöä opetuksessa ja päätöksenteossa. OYY toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä keskustelutilaisuuksia, luentoja ja seminaareja sekä julkaisee Oikeus-lehteä. Ns. "varjoväitöstilaisuuksien" järjestäminen on muodostunut jo perinteeksi.
Tidskrifter och serier
Oikeus