Samfundets uppgifter

Lääketieteellinen Radioisotooppiyhdistys - Finlands Medicinska Radioisotopförening

Finnish Society of Nuclear Medicine
Instiftelsesår
1959
Postadress
c/o Erikoislääkäri Jukka Kemppainen, Valtakunnallinen PET-keskus, TYKS, PL 52, 20521 Turku
Hemsida
http://www.fsnm.org
Kontaktperson
Puheenjohtaja Jukka Kemppainen, e-mail jukkem[at]utu.fi
Ordförande
Erikoislääkäri, ylilääkäri prof. Jukka Kemppainen
Viceordförande
Erikoislääkäri, ylilääkäri Jukka Schildt
Sekreterare eller verksamhetsledare
Sairaalafyysikko, Heidi Gröhn
Medlemsantal
300
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
European Association of Nuclear Medicine, World Federation of Nuclear Medicine and Biology, Scandinavian Society of Clinical Psysiology and Nuclear Medicine
Internationellt samarbete
Kansainvälinen yhteistyö tapahtuu järjestöjen kautta. Seuran jäseniä on ulkomaisten isotooppilääketieteen julkaisusarjojen toimituskunnissa
Övriga väsentliga uppgifter
Lääketieteellinen Radioisotooppiyhdistys järjestää kokouksia, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia ja pitää yhteyttä muihin lääketieteellisiin yhdistyksiin Suomessa ja muihin isotooppilääketieteen yhdistyksiin eri maissa. Yhdistykseen kuuluu pääasiassa lääkäreitä, fyysikoita, kemistejä ja hoitohenkilökuntaa yhdistyksen poikkitieteellisen luonteen mukaisesti.
Tidskrifter och serier