Samfundets uppgifter

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU

Finnish Vocational Educational Research Association (FiVERA)
Instiftelsesår
1992
Postadress
c/o Maarit Virolainen, Jyväskylän yliopisto, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Hemsida
http://www.ottu.fi
Kontaktperson
Maarit Virolainen, e-mail maarit.ha.virolainen[at]jyu.fi
Ordförande
Maarit Virolainen
Viceordförande
Leila Pehkonen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Sirpa Laitinen-Väänänen
Medlemsantal
100
Medlemmar antages
Hakemuksesta & kutsusta / genom ansökan & kallelse / by application & by invitation
Internationellt samarbete
Seura kuuluu jäsenenä kansainväliseen ammatillisen koulutuksen asiantuntijayhdistykseen Omicron Tau Thetaan. Se on myös jäsenenä EU-yhteystoimikunnassa, jonka kattojärjestönä on Liaison Committee. Seuran jäsenillä on yhteyksiä kansainväliseen ammatillisen koulutuksen IVETA (International Vocational Education and Training Association) -järjestöön.
Övriga väsentliga uppgifter
Seura julkaisee yhdessä OKKA-säätiön kanssa Ammattikasvatuksen aikakauskirjaa, lisäksi on julkaistu erillisteoksia. Seura järjestää vuosittain ammatillisen koulutuksen tutkimuksen päivät sekä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia.
Tidskrifter och serier