Samfundets uppgifter

Juridiska Föreningen i Finland

Suomen Lainopillinen Yhdistys
Instiftelsesår
1862
Postadress
c/o Niklas Suni, Borenius Asianajotoimisto Oy, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki
Hemsida
http://www.jff.fi/
Kontaktperson
Sekreterare Niklas Suni, puh./tel. 020 713 3208, e-mail sekreteraren[at]jff.fi
Ordförande
Prof. Niklas Bruun
Viceordförande
Upphovsrättsråd, juris doktor Viveca Still
Sekreterare eller verksamhetsledare
Juris magister Niklas Suni
Medlemsantal
575
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Tidskrifter och serier
Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (JFT)