Samfundets uppgifter

Hymnologian ja liturgiikan seura ry

The Finnish Society for Hymnology and Liturgy
Sällskapet för hymnologi och liturgik
Instiftelsesår
1996
Telefonnummer
050 358 0382
Hemsida
http://www.nordhymn.com/hlsshl
Kontaktperson
Samuli Korkalainen, puh./tel. 050 358 0382, e-mail samuli.korkalainen[at]uniarts.fi
Ordförande
Jorma Hannikainen
Viceordförande
Hilkka-Liisa Vuori
Sekreterare eller verksamhetsledare
Samuli Koivuranta
Medlemsantal
104
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie (IAH), Nordhymn (pohjoismainen hymnologian tutkimusverkosto), Leitourgia (pohjoismainen liturgian tutkimusverkosto)
Internationellt samarbete
Societas Liturgica -tutkimusseura, Öppna Nordiska Koralseminarium, mukana järjestämässä kansainvälisiä seminaareja Suomessa
Övriga väsentliga uppgifter
eri tutkimusaloja yhdistävä seura (käytännöllinen teologia, systemaattinen teologia, kirkkohistoria, kirkkomusiikki, kansanmusiikki, musiikkitiede)
Tidskrifter och serier