Samfundets uppgifter

Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura ry

Finnish Death Studies Association
Sällskapet för Finländsk Dödsforskning
Instiftelsesår
2011
Telefonnummer
044 970 7852
Hemsida
http://www.kuolemantutkimus.com
Kontaktperson
Ilona Pajari, puh./tel. 044 970 7852, e-mail kuolemantutkija[at]gmail.com
Ordförande
Anja Terkamo-Moisio
Viceordförande
Ilona Pajari
Sekreterare eller verksamhetsledare
Mikko Kallionsivu
Medlemsantal
49
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
Nordic Network for Thanatology
Internationellt samarbete
Jäsenten kautta; esim. Association for the Study of Death and Society
Övriga väsentliga uppgifter
Thanatos-verkkolehti www.thanatos-journal.com
Tidskrifter och serier