Samfundets uppgifter

Akustinen Seura

Acoustical Society of Finland
Akustiska Sällskapet
Instiftelsesår
1943
Postadress
Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos, PL 13000, 00076 Aalto
Hemsida
http://www.akustinenseura.fi
Kontaktperson
Sihteeri Otto Puomio, e-mail sihteeri[at]akustinenseura.fi
Ordförande
Tapio Lokki
Viceordförande
Henrik Möller
Sekreterare eller verksamhetsledare
Otto Puomio
Medlemsantal
245
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
European Acoustics Association (E.A.A.), International Commision on Acoustics (ICA), Nordic Acoustics Association (NAA)
Internationellt samarbete
Osallistuminen akustisen alan tilaisuuksiin ja alan kansainväliseen standardisointityöhön, kuten ISO ja IEC.
Övriga väsentliga uppgifter
Seura järjestää kahden vuoden välein Akustiikkapäivät. Tämän lisäksi seuran vastuulla on pohjoismaisen akustiikkakonferenssin, NAM:n, järjestäminen vuorotellen muiden Pohjoismaiden akustisten seurojen kanssa. Seuralla ei ole säännöllisesti ilmestyviä tieteellisiä julkaisuja tai sarjoja. Sen sijaan julkaistaan Akustiikkapäivien esitelmiä.
Tidskrifter och serier
Akustiikkapäivä-julkaisu
Proceedings of Nordic Acoustical Meeting