Samfundets uppgifter

Suomen matkailututkimuksen seura ry

Finnish Society for Tourism Research
Sällskapet för turismforskning i Finland
Instiftelsesår
2004
Postadress
c/o Oulun yliopisto, Jarkko Saarinen, Pentti Kaiteran katu 1, 90014 Oulun yliopisto
Hemsida
http://www.matkailututkimus.org
Kontaktperson
Puheenjohtaja Jarkko Saarinen, puh./tel. +358 40 484 0777, e-mail jarkko.saarinen[at]oulu.fi
Ordförande
Prof. Jarkko Saarinen
Viceordförande
Raija Komppula
Sekreterare eller verksamhetsledare
Hanna Lak
Medlemsantal
126
Internationellt samarbete
Seuran jäsenet ovat edustettuina kaikissa tärkeimmissä kansainvälisissä matkailututkimukseen liittyvissä organisaatioissa ja seuran tilaisuuksiin osallistuu myös kansainvälisiä matkailututkijoita.
Övriga väsentliga uppgifter
Seura järjestää vuosittain Matkailututkimuksen Symposiumin ja Tutkimukselliset iltamat sekä Tutkimuksella tulosta -seminaarin matkamessujen yhteydessä.
Tidskrifter och serier
Matkailututkimus