Samfundets uppgifter

Suomen Verenpaineyhdistys

Finnish Hypertension Society
Finlands Hypertensionsförening
Instiftelsesår
1989
Postadress
c/o Taina Mertamo, HYKS / neurologian klinikka, PL 340 (Haartmaninkatu 4), 00029 HUS
Hemsida
http://www.suomenverenpaineyhdistys.fi
Kontaktperson
Varainhoitaja-sihteeri: Taina Mertamo, puh./tel. 050 4270 120, e-mail mertamot[at]hotmail.com
Ordförande
Ilkka Pörsti
Viceordförande
Mikko Syvänne
Sekreterare eller verksamhetsledare
Teemu Niiranen
Medlemsantal
439
Medlemskap i internationella organisationer
European Society of Hypertension (ESU), International Society of Hypertension (ISU)
Internationellt samarbete
Yhteiskokoukset Baltian maiden kanssa. Hallituksen jäsenet osallistuvat kansainvälisiin verenpainetautiin liittyviin monikeskustutkimuksiin ja heillä on tutkimusyhteistyötä ja -julkaisuja ulkomaisten tutkimusryhmien kanssa.
Övriga väsentliga uppgifter
Vuosittaiset syyskokoukset käsittelevät verenpainetaudin hoidon kliinisiä asioita. Kevätkokouksilla on tieteellinen painotus: luennoitsijoina alan arvostetuimpia tutkijoita, jaetaan Robert Tigestedt -palkinto kansainvälisesti tunnustetulle verenpainetutkijalle, järjestetään Nuorten tutkijoiden kilpailu. Yhdistys antaa kohonneen verenpaineen hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä asiantuntijalausuntoja ja on mukana laatimassa hoitosuosituksia.
Tidskrifter och serier