Samfundets uppgifter

Suomen Queer-tutkimuksen Seura

Society of Queer Studies in Finland
Sällskapet för queerforskning i Finland
Instiftelsesår
2004
Postadress
c/o Salla Peltonen, Sukupuolentutkimus, 20014 Turun yliopisto
Hemsida
http://sqshome.wordpress.com
Kontaktperson
Puheenjohtaja Salla Peltonen, e-mail speltone[at]abo.fi
Ordförande
Salla Peltonen
Viceordförande
Mikko Carlson
Sekreterare eller verksamhetsledare
Tiia Sudenkaarne
Medlemsantal
20
Tidskrifter och serier
SQS: Journal of Queer Studies in Finland