Samfundets uppgifter

Suomen Biostatistiikan Seura

Finnish Society of Biostatistics
Biostatistiska Föreningen i Finland
Instiftelsesår
1987
Postadress
c/o Essi Syrjälä, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, PL 100, 33014 Tampereen yliopisto
Telefax
010 426 7287
Hemsida
http://www.biostatistiikanseura.org
Kontaktperson
Sihteeri Essi Syrjälä, e-mail sihteeri[at]biostatistiikanseura.org
Ordförande
Jukka Corander
Sekreterare eller verksamhetsledare
Essi Syrjälä
Medlemsantal
280
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Internationellt samarbete
Seura järjestää yhteistapaamisia ruotsalaisen sisarseuran kanssa vuosittain ja tiedottaa kansainvälisistä biometrian alan konferensseista. Seura hyödyntää hallituksen ja jäsenistön kansainvälisiä kontakteja järjestäessään kansainvälisen tason koulutustilaisuuksia.
Övriga väsentliga uppgifter
Biostatistiikan seuran tarkoituksena on edistää biostatistiikan teoriaa ja sen soveltamista sekä toimia biostatistikkojen ja muiden biostatistiikasta kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä Suomessa
Tidskrifter och serier