Samfundets uppgifter

Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura

Finnish Society for Eighteenth-Century Studies
Finska sällskapet för 1700-talsstudier
Société finlandaise d'étude du dix-huitième siècle
Instiftelsesår
2001
Postadress
Historian laitos, PL 59 (Unioninkatu 38 A), 00014 Helsingin yliopisto
Hemsida
http://www.helsinki.fi/historia/1700/
Kontaktperson
Sihteeri Elina Maaniitty, e-mail elina.maaniitty[at]helsinki.fi
Ordförande
Prof. Kirsi Vainio-Korhonen
Viceordförande
Dos. Timo Kaitaro, FT Charlotta Wolff
Sekreterare eller verksamhetsledare
FM Elina Maaniitty
Medlemsantal
103
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
International Society for Eighteenth-Century Studies - Société internationale d'études du dix-huitième siècle (ISECS - SIEDS)
Internationellt samarbete
Osallistuminen ISECS - SIEDS'in järjestämiin konferensseihin ja seminaareihin. Seura järjestää kansainvälisiä seminaareja sekä yksin että yhteistyössä ISECS - SIEDS'in tai pohjoismaisten sisarseurojen kanssa.
Övriga väsentliga uppgifter
Seura järjestää tieteellisiä seminaareja 1700-luvun tutkimukseen liittyviltä eri tieteenaloilta, kuten filosofiasta, historiasta, taiteidentutkimuksesta ja kirjallisuudentutkimuksesta. Seura on julkaissut teoksen "Boundaries in the Eighteenth Century - Frontières au dix-huitième siècle, joka on saatavilla myös verkossa (www.helsinki.fi7/istoria/1700/irecs-rieds).
Tidskrifter och serier