Samfundets uppgifter

Hoitotieteiden tutkimusseura (HTTS)

Finnish Association of Nursing Research
Sällskapet för Vårdvetenskaplig Forskning
Instiftelsesår
1987
Postadress
c/o Krista Jokiniemi, PL 1627, 70211 Kuopion yliopisto
Hemsida
http://www.uef.fi/fi/web/htts/htts
Kontaktperson
Sihteeri Krista Jokiniemi, e-mail krista.jokiniemi[at]uef.fi
Ordförande
Tarja Välimäki
Viceordförande
Mira Palonen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Krista Jokiniemi
Medlemsantal
1335
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Övriga väsentliga uppgifter
Seuran tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotieteellistä tutkimusta ja sen soveltamista käytäntöön.
Tidskrifter och serier
Hoitotiede-lehti