Samfundets uppgifter

Teatterintutkimuksen seura - TeaTS

Finnish Society for Theatre Research
Föreningen för teaterforskning i Finland
Instiftelsesår
2002
Postadress
c/o Mikko-Olavi Seppälä, Marsalkantie 12, 00570 Helsinki
Hemsida
http://www.teats.fi
Kontaktperson
Puheenjohtaja Mikko-Olavi Seppälä, e-mail mikko-olavi.seppala[at]helsinki.fi
Ordförande
Mikko-Olavi Seppälä
Viceordförande
Laura Gröndahl
Sekreterare eller verksamhetsledare
Jukka von Boehm
Medlemsantal
82
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää teatterin ja muun esittävän taiteen tutkimusta sekä tutkijoiden välisiä yhteyksiä ja lisätä tutkimuksen ja taiteen välistä vuorovaikutusta.
Tidskrifter och serier