Samfundets uppgifter

Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistys FiCLA

Finnish Cognitive Linguistics Association
Föreningen för kognitiv lingvistik i Finland
Instiftelsesår
1999
Postadress
c/o Milla Luodonpää-Manni, PL 9 (Siltavuorenpenger 5), 00014 Helsingin yliopisto
Hemsida
http://www.protsv.fi/ficla/
Kontaktperson
Sihteeri Heidi Niva, e-mail heidi.niva[at]helsinki.fi
Ordförande
Milla Luodonpää-Manni
Viceordförande
Anton Granvik
Sekreterare eller verksamhetsledare
Heidi Niva
Medlemsantal
72
Medlemskap i internationella organisationer
International Cognitive Linguistics Association, ICLA
Internationellt samarbete
Yhdistyksellä on aktiivinen yhteistyösuhde Viron kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistyksen kanssa. Lisäksi yhdistys on käynyt keskusteluja muissa Pohjoismaissa toimivien sisarjärjestöjen kanssa yhteistyön syventämisestä. Yhteistyömuotoja ovat yhteiset konferenssit ym. tapahtumat sekä tiedotusyhteistyö. Yhteinen verkkojulkaisu on suunnitteilla. Yhdistys on kansainvälisen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistyksen (ICLA) kansallinen yhteisöjäsen.
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kognitiivisen kielitieteen alaan kuuluvaa tutkimusta ja opetusta Suomessa, luoda yhteistyöfoorumi Suomessa työskenteleville kognitiivisen kielitieteen ja sen lähialojen tutkijoille sekä kehittää yhteistyötä suomalaisten ja ulkomaisten kognitiivisen kielitieteen ja lähialojen tutkijoiden keskenja edistää vuoropuhelua kognitiivisen kielitieteen ja muiden lingvististen suuntausten edustajien välillä.
Tidskrifter och serier