Samfundets uppgifter

Prologos

Finnish National Association of Speech Communication
Instiftelsesår
1989
Postadress
Kieli- ja viestintätieteiden laitos / Viestintä, PL 35 (A), 40014 Jyväskylän yliopisto
Telefax
(014) 260 1021
Hemsida
http://www.prologos.fi
Kontaktperson
Puheenjohtaja, FT Anne Laajalahti, e-mail anne.laajalahti[at]infor.fi
Ordförande
FT Anne Laajalahti
Viceordförande
FT Mitra Raappana
Sekreterare eller verksamhetsledare
Maija Peltola
Medlemsantal
192
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Internationellt samarbete
Yhdistyksen jäsenistöstä on edustus NORDICOMissa ja ECREAssa (European Communication Research and Education Association). Yhdistyksen jäseniä on mukana alan tieteellisissä järjestöissä (NCA, ICA).
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puheviestinnän tutkimusta ja opetusta Suomessa sekä osallistua viestinnän alan kansalliseen ja kansainväliseen tieteelliseen toimintaan.
Tidskrifter och serier
Prologi, Puheviestinnän vuosikirja