Samfundets uppgifter

Metsähistorian Seura

Finnish Forest History Society
Skogshistoriska Sällskapet
Gesellschaft der Finnischen Forstgeschichte
Instiftelsesår
1994
Postadress
c/o Tapio Kamppila, Keinumäentie 15, 17200 Vääksy
Hemsida
http://www.metsahistoria.fi/
Kontaktperson
Tapio Kamppila, e-mail seura[at]metsahistoria.fi
Ordförande
MH Antti Koskimäki
Viceordförande
MMM Pekka T. Rajala
Sekreterare eller verksamhetsledare
Tapio Kamppila
Medlemsantal
256
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Internationellt samarbete
Yhteistyötä ulkomaisten metsähistorian seurojen, metsämuseoiden ja alan edustajien kanssa.
Övriga väsentliga uppgifter
Metsähistorian Seuran tarkoituksena on edistää laaja-alaisesti metsähistorian ja -perinteen tutkimusta, harrastusta, tallennusta ja esille tuontia sekä aihepiiristä kiinnostuneiden ihmisten keskinäistä yhteydenpitoa.
Tidskrifter och serier
Vuosilusto